Trasovanie potrubia lokalizačnou technikou za výhodné ceny | Žilina - Bytča

Pokiaľ chcete nájsť na pozemku vodu, možno si zavoláte tzv. prútikára. Ale ak chcete nájsť v zemi uložené potrubie – tam Vám žiadny prútik nepomôže. Trasovanie potrubia to 100% dokáže – rýchlo a za dobrú cenu.

Trasovanie potrubia - špičový lokátor CAT4 - lokalizácia kanalizácie v Žiline a Bytči za výhodné ceny
Trasovanie sietí v Žiline - Bytči a okolí

Trasovanie potrubia - lokalizácia sietí profi technikou.

Ak chcete nájsť odpadové potrubie v zemi, zistiť je presnú polohu, hĺbku a podobne – nemusíte rozkopať celý pozemok. Trasovanie potrubia je nesmierne užitočná technológia, ktorá Vám všetky tieto aspekty zistí. Táto lokalizácia je veľmi rýchla a presná. Rýchlosť a presnosť Vám ušetrí nemalé finančné prostriedky. Trasovanie potrubia poskytujeme v lokalitách:

 • Žilina
 • Bytča

Trasovanie odpadového potrubia patrí v súčastnosti medzi najmodernejšie technológie, ktoré vedia zistiť reálny stav, trasu potrubia a porúchy na kanalizácii. Vykonáva sa špeciálnym lokalizačným prístrojom.

Táto lokalizačná metóda sa používa predovšetkým ako prevencia, vďaka ktorej môžeme zabrániť vzniku škôd. Trasovač má veľkú mieru presnosti a je rýchy.

 • Tieto informácie sú užitočné pri rôznych haváriach, kde treba určiť miesto poruchy na sieťach resp. rozsah škôd.

Profesionálny lokalizátor vie určiť nielen presnú polohu potrubia alebo konkrétne miesto závady, ale aj smer a hĺbku kanalizačných sietí či iné problémy pod zemou alebo iným povrchom. Napríklad zlé spádovanie, zúženie prietoku rúry, deformácie a rôzne závaly a podobne.

Trasovanie potrubia Vás zbaví zbytočných zemných a výkopových prác, ktoré sú cenovo veľmi náročné.  Po správnom zlokalizovaní, stačí rozkopať iba problémové miesto a tým pádom cena za výkopy bude dramaticky menšia.

Kontrolou potrubia kanalizácie kamerovým systémom, získate prehľad o tom aký je skutočný stav Vašej kanalizácie. Odhalíme prípadné nedostatky a poruchy. Naše technológie nám umožňujú nájsť skryté potrubné rozvody alebo vodovodné prípojky. Nájdeme aj iné prvky ako sú odbočky, oblúky a podobne.

Široké využitie trasovania potrubia:

 • Zlé spádovanie
 • Zúženie prietoku rúry
 • Meranie kvality potrubia
 • Meranie veľkosti trhlín
 • Meranie priemeru
 • kanalizačných prípojok
 • Rizikové úseky kanalizácie
 • Neodborne a nekvalitne uložená kanalizácia
 • Pri chýbajúcej projektovej dokumentácii starých budov alebo iných objektov
 • Deformácie potrubí
 • Možné závaly

Trasovanie potrubia poskytujeme pre:

vlastníkov domov, bytov, bytové družstvá, firemných zákazníkov, nákupné centrá, logistické parky, reštaurácie, bary, hotely, autoumývačky, záhradníctva, obce, mestá, mestké úrady, DSS – zariadenia pre seniorov, štátne inštitúcie a pod.

Radiolokátor CAT4 - presné vytrasovanie a lokalizácia

 

Lokátor CAT4

Pre náročjšie trasovanie je dostupná nová funkcia Signal Boost. Táto funkcia umožňuje signálu vysielaného z Genny4 lokalizovať dlhšie a hlbšie trasy. Sonda – Samonosný vysielač signálu, ktorý môže byť pripojený k tlačnému prútu aby umožnil detekciu a  trasovanie nevodivých potrubí

C.A.T4 disponuje dynamickou ochranou signálu, ktorá automaticky filtruje signály s vysokou úrovňou rušenia a tým umožňuje, aby obsluha mohla vykonávať lokalizáciu aj v elektricky hlučných oblastiach, ako sú rozvodne, stĺpy s vysokým napätím, električkové trate a podobne.

Na čo slúži lokalizácia a trasovanie potrubia?

Trasovanie kanalizácie a sietí umožňuje presne zlokalizovať umiestnenie potrubia, jeho hĺbku, trasu a pod.

 • Úspora na výkopové a zemné práce
Čo zistíme trasovaním kanalizácie?
 • Zlé spády a zúžené prietoky odpadových a kanalizačných rúr
 • Meranie veľkosti trhlín a iných poškodení
 • Meranie priemeru kanalizačnej prípojky
 • Rizikové úseky potrubí
 • Pri chýbajúcej projektovej dokumentácii starých budov alebo iných objektov zistíme ich uloženie
 • Závaly a možné deformácie
Kde poskytujeme trasovanie potrubia?

Trasovanie potrubia a lokalizáciu sietí poskytujeme v mestách:

 • Žilina
 • Bytča

Bánová, Bôrik, Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie, Závodie, Zástranie, Žilinská Lehota